Välkommen till Institutionen för fysik

Under 2017 välkomnade vi 1038 studenter som valt att läsa en eller flera kurser hos oss. Förutom grundutbildning bedriver vi forskning och forskarutbildning på flera av fysikens områden. Vi är runt 100 personer som arbetar vid institutionen: professorer, lektorer, forskarstuderande och teknisk/administrativ personal. Välkommen att bekanta dig med oss, våra utbildningar och vår forskning!

Nobelpriset i fysik 2018

Kungliga Vetenskapsakademien (länk) har beslutat utdela Nobelpriset i fysik 2018 ”för banbrytande uppfinningar inom laserfysik” med ena hälften till Arthur Ashkin, Bell Laboratories, Holmdel, USA, ”för den optiska pincetten och dess tillämpning på biologiska system”, och med andra hälften gemensamt till Gérard Mourou, École Polytechnique, Palaiseau, Frankrike, University of Michigan, Ann Arbor, USA och Donna Strickland, University of Waterloo, Kanada, ”för deras metod att alstra högintensiva, ultrakorta optiska pulser”

Arthur Ashkin uppfann och utvecklade den optiska pincetten med vilken ljusstrålar kan användas för att fånga partiklar, atomer och molekyler. Årets Nobelpris uppmärksammar möjligheten att använda detta för tillämpningar på biologiska system; bakterier, celler och andra biologiska objekt kan manipuleras med stor precision m h a laserljus. Detta har transformerat mikroskopet från ett instrument i vilket biologiska objekt passivt kan betraktas, till ett aktivt verktyg i vilken sådana objekt man manipuleras; bakterier och celler kan positioneras relativt till varandra med en enorm noggrannhet (ner på nanometernivå). Dessutom kan den användas för att mäta krafter i biologiska system, vilka kan vara på piko-Newton (pN) nivå. Detta möjliggör inte bara kontrollerade interaktioner mellan olika typer av celler och bakterier, även bakteriers egenskaper kan kartläggas. Av speciellt intresse har den möjliggjort studier av bakteriers vidhäftningsorganeller, vilka är ansvaraga för bakteriers vidhäftning till cell och vävnadsytor.

Denna teknik har sedan mer än 20 år vidareutvecklats vid Institutionen för Fysik vid Umeå universitet. Den drivs idag av universitetslektor Magnus Andersson (länk) i Gruppen för Biofysik och Biofotonik (länk). Gruppen, som har ett stort samarbete både inom och utanför universitetet, är en av världens ledande grupper inom området, framförallt vad gäller tillämpningar på biologiska system.

Principen för den optiska pincetten samt gruppens aktivitet beskrivs bl.a. här.

Gérard Mourou och Donna Strickland banade väg för de kortaste och mest intensiva laserpulser människan skapat. Den banbrytande artikeln kom 1985 och blev stommen i Stricklands doktorsavhandling. Med smarta grepp lyckades de alstra korta högintensiva laserpulser utan att förstöra förstärkarmaterialet. De sträckte först ut laserpulserna i tiden för att minska toppeffekten, förstärkte dem sedan, och tryckte till sist ihop dem varvid pulsens intensitet markant ökar. Stricklands och Mourous nyuppfunna teknik, chirped pulse amplification (CPA), blev snabbt standard för alla senare tillkomna högintensitetslasrar.

Denna teknik används och ligger till grund för forskning vid Institutionen för Fysik vid vårt universitet. Prof. Laszlo Veisz (länk) driver institutionens RElativistic Attosecond physics Laboratory (REAL) (länk) som en mycket välrenommerad världsunik aktivitet gällande högintensiva, korta laser- och elektronpulser som används för ickelinjär spektroskopi och så kallad relativistisk attosekundsfysik (länk).

Nyheter från fysik

Best of teknisk fysik - Civilingenjörsprogrammetfirade 30 år med fysikshow

2018-11-15
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik firade 30 år och i tisdags hölls en hejdundrande fysikshow i Aula Nordica.

Två fakultetsnämndsledamöter vinnare i Umeågalan 2018

2018-11-15
Årets gala arrangerades förra veckan och gav dubbelvinst för Teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet. In...

Digital physics for machine perception

2018-11-07
The new research program Mistra Digital Forest aim at digital solutions for a sustainable and efficient forest bioeconom...

Mistra Digital Forest banar väg för robotik i skogen

2018-11-07
I forskningsprogrammet Mistra Digital Forest kraftsamlar svensk skogsindustri och akademi för att skapa digitala lösning...

Mer nyheter om Umeå universitet


Kontaktinformation

Institutionen för fysik
Linnaeus väg 24
901 87 Umeå 

Besöksadress
Fysikhuset, plan 3

Kalendarium

Till kalendariet

Robot TF robottävling VT17

Bild: Gabriella Allansson