För våra anställda

På följande sidor finns länkar till viktiga delar av institutionens dokumentsamling och andra viktiga adresser.

Dagordning beslutsmöte 2018-05-29

Protokoll beslutsmöte 2018-05-16

Protokoll LSG 2018-05-03

Minnesanteckningar APT 2018-03-07

Div institutionsmöten

-------------------------------------------------------------------

Informations- och beslutsordningArbetsfördelning och kursbemanning (lösenordsskyddat)För att kunna läsa dessa dokument måste du ange ditt användarnamn och ditt lösenord. Om du saknar dessa kan du beställa dem genom att skicka en ansökan.Tillämpning av arbetstidsavtal

VERKSAMHETSPLANER OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Verksamhetsplan 2016-2018Verksamhetsplan och budgetunderlag för grundutbildningen 2018Verksamhetsberättelse 2017Arkiv med bilagor

JÄMSTÄLLDHETSPLANER

Jämställdhetsplan 2012Arkiv