The Organic Photonics and Electronics Group

Forskningsgruppen OPEG (The Organic Photonics & Electronics Group) framställer och utvecklar fotonik och elektronik baserad på nya organiska material. Vissa av materialen syntetiseras i våra labb men vi förses också med nya spännande material från våra många samarbetspartner. Gruppens arbete leds av professor Ludvig Edman och är uppdelat i tre huvudområden: Organiska ljusemitterande elektrokemiska celler (LECar), organiska transistorer och organiska solceller.

Gör ditt masterprojekt med oss!

Under vårterminen 2017 har vi möjlighet att handleda upp till två studenter som vill göra sitt masterprojekt i vår grupp. Läs mer under länken "Utlysta tjänster" i listen till höger!


Nyheter

Här visas ett axplock ur gruppens aktiviteter. Läs gärna mer i nyhetsarkivet som du hittar via länken i högerlisten. Där samlar vi äldre notiser som på olika sätt belyser vårt arbete.

Februari 2016

OPEG-medlemmen Mattias Lindh försvarade sin Avhandling "Bilayer light-emitting electrochemical cells for signage and lighting applications"licentiatavhandling "Bilayer light-emitting electrochemical cells for signage and lighting applications" med godkänt resultat.

Avhandlingen bygger på två olika men mycket nära besläktade metoder att mönstra ljusemission från ljusemitterande elektrokemiska celler i bilagerskonfiguration. I avhandlingen hävdar Mattias att dessa komponenter kan vara en viktig kugge i mönstring av ljusemission, vilket skulle kunna bidra till en snabbare utveckling av t.ex. smarta förpackningar.

Maj 2015

OPEG-medlemmen Amir Asadpoordarvish försvarade sin doktorsavhandling "Functional and Flexible Light-Emitting Electrochemical Cells" med godkänt resultat.

Avhandlingen presenterar metoder att tillverka ljusemitterande elektrokemiska celler på flexibla substrat, som t.ex. plast och papper, liksom metoder för inkapsling för att garantera långa livslängder med stabil operation i vanlig luft.

Januari 2015

Christian Larsen har framgångsrikt försvarat sin breda avhandling "Fabricating designed fullerene nanostructures for functional electronic devices" som behandlar hur strukturen påverkar de elektroniska, elektrokemiska och ljusrelaterade egenskaperna hos fullerenbaserade material.


Sidansvarig: Jenny Enevold

Utskriftsversion

Den dynamiska p-n-övergången

I denna filmsekvens visas hur en dynamisk p-n-övergång formas i en ljusemitterande elektrokemisk cell. När övergången är skapad avges ljus. Spela upp filmen genom att klicka på bilden nedan.

Kontaktinformation

Postadress

The Organic Electronics and Photonics Group

Fysikinstitutionen
Linnaeus väg 20
Umeå Universitet
901 87 Umeå

Besöksadress

Fysikhuset, plan 2
Visa på karta