Om institutionen

Institutionen för fysik är en del av den Teknisk naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet.

Institutionen har existerat i sin nuvarande form sedan 1993 när delar av verksamheten uppgick i den då nybildade institutionen för tillämpad fysik och elektronik. Vid institutionen arbetar runt 100 personer fördelade på kategorierna lärare, gästforskare, postdocs, doktorander samt teknisk och administrativ personal. Institutionen för fysik bedriver forskning och forskarutbildning främst inom följande områden:  Atom-, Molekyl-, och Optisk (AMO) Fysik, Biologisk fysik, Fotonik, Fysikdidaktik, Icke-linjär fysik, plasmafysik och relativitetsteori, Kondenserade materiens fysik, Rymdfysik, Statistisk fysik och nätverk.

Inom grundutbildningen ingår våra kurser oftast i utbildningsprogram. Vi är programansvarig institution för civilingenjörsutbildningen i teknisk fysik. Vidare ger vi kurser i fysik inom kandidatprogrammet i fysik och tillämpad matematik, inom civilingenjörsutbildningarna i energiteknik, teknisk datavetenskap respektive industriell ekonomi, inom lärarutbildningen samt inom det tekniskt-naturvetenskapliga basåret. Under 2016 läste 799 studenter en eller flera kurser i fysik.