Kontaktpersoner

Befattning Namn
Prefekt Thomas Wågberg 090-786 59 93
Biträdande prefekt/ställföreträdande prefekt Hans Forsman 090-786 55 84
Ekonomisamordnare Ann-Charlott Dalberg 090-786 50 47
Vaktmästare Jörgen Eriksson 090-786 50 36
Ekonomiadministratör Carina Norman 090-786 51 33
Personaladministratör Katarina Hassler 090-786 50 38
Studieadministratör Gabriella Allansson 090-786 67 40
Studievägledare Lars-Erik Svensson 090-786 69 13
Studierektor grundutbildning Hans Forsman 090-786 55 84
Studierektor forskarutbildning Asta Pellinen-Wannberg 090-786 74 92
Studierektor internationalisering

Jens Zamanian
 

Asta Pellinen-Wannberg

090-786 53 11


090-786 74 92

Programansvar Masterprogrammet i fysik

Jens Zamanian

090-786 53 11

Programansvar Teknisk fysik Maria Hamrin 090-786 60 36
Programansvar Fysikerprogrammet Sune Pettersson 090-786 63 40
Samordningsansvarig Lärarutbildning Sune Pettersson 090-786 63 40
Förste forskningsingenjör Roushdey Salh 090-786 57 02
IT-ansvarig Nils Blix 090-786 50 42
Arbetsmiljöombud Roushdey Salh 090-786 56 05
Företrädare för lika villkor Asta Pellinen-Wannberg 090-786 74 92
Företrädare för lika villkor Ludvig Lizana 090-786 xx xx -
Katalogansvarig Dirigenten Katarina Hassler 090-786 50 38
Webbansvarig Gabriella Allansson 090-786 67 40
Webbansvarig Magnus Andersson 090-786 63 36


Besöksadress

Umeå universitet 
Linnaeus väg 24
Fysikhuset plan 3

Björkstam

Bild: Michael Nordvall