Till umu.se

Organisation

Prefekten fattar alla beslut som delegerats till institutionen vid regelbundna och protokollförda beslutsmöten. Vid beslutsmöten deltar ledningsgruppen samt studerande representanter.

Forskarråd samt utbildningsråd: beredning och föredragning av förslag till beslut inom sina områden. Kan ta hjälp av beredningsgrupper när speciell kompetens krävs.

Prefekten skall efter samråd med anställda, studenter och fakultetsledning besluta om vilka beredande och/eller rådgivande organ som skall finnas vid institutionen. För mer information se Informations- och beslutsordning vid Institutionen för fysik.

Ledningsgrupp
Thomas Wågberg Prefekt/Ordförande
Hans Forsman Biträdande prefekt
Thomas Wågberg Ordförande forskarrådet
Martin Rosvall Sekreterare forskarrådet
Hans Forsman Ordförande utbildningsrådet
Krister Wiklund Sekreterare utbildningsrådet
Vakant Mötessekreterare
Forskarråd
Thomas Wågberg Ordförande
Martin Rosvall Sekreterare
Utbildningsråd
Hans Forsman Ordförande
Krister Wiklund Sekreterare