Organisation

Prefekten fattar alla beslut som delegerats till institutionen vid regelbundna och protokollförda beslutsmöten. Vid beslutsmöten deltar beslutsgruppen.

Forskarråd samt utbildningsråd: beredning och föredragning av förslag till beslut inom sina områden. Kan ta hjälp av beredningsgrupper när speciell kompetens krävs.

Prefekten skall efter samråd med anställda, studenter och fakultetsledning besluta om vilka beredande och/eller rådgivande organ som skall finnas vid institutionen. För mer information se Informations- och beslutsordning vid Institutionen för fysik.

Beslutsgrupp
Thomas Wågberg Prefekt/Ordförande
Hans Forsman Ställföreträdande prefekt. Studierektor för GU
Asta Pellinen-Wannberg Studierektor för forskarutbildningen
Alexandra Johansson Doktorandrepresentant
Kim Anh Nguyen Studeranderepresentant
Ann-Charlott Dahlberg Ekonomisamordnare. Adjungerad vid bokslut & budget
Forskarråd
Thomas Wågberg Prefekt/Ordförande
Martin Rosvall Ledamot 1
Aleksandra Foltynowicz Matyba Ledamot 2
Ludvig Edman Ledamot 3
Gert Brodin Ledamot 4
László Veisz Ledamot 5
Ove Axner Ledamot 6. Länk till fakultetens forskningskommitté
Utbildningsråd
Hans Forsman Ordförande. Studierektor för grundutbildningen
Maria Hamrin Programansvarig Teknisk Fysik
Krister Wiklund Biträdande programansvarig Teknisk Fysik
Jens Zamanian Studierektor för internationalisering
Magnus Andersson Ledamot i fakultetens utbildningskommitté

Administratörsgrupp
Budgetgrupp
Lokal Samverkansgrupp
Verkstadsgrupp