Mina studier inom Experimentell Fysik syftar till att öka förståelsen kring, och därigenom effektiveten hos, Ljusemitterande Elektrokemiska Celler.

Prefekt Thomas Wågberg
Biträdande prefekt Hans Forsman
Studierektor Asta Pellinen Wannberg
Forskarutbildning
Hans Forsman
Grundutbildning
Jens Zamanian
Internationalisering
Studievägledare Lars-Erik Svensson
Administratör Ann-Charlott Dalberg
Administrativ samordnare
Carina Norman
Ekonomiadministratör
Gabriella Allansson
Studieadministratör
Katarina Hassler
Personaladministratör
IT-ansvarig Nils Blix
Katalogansvarig Ann-Charlott Dalberg
Carina Norman
Gabriella Allansson
Katarina Hassler
Webbansvarig Gabriella Allansson
Magnus Andersson
Företrädare för lika villkor Asta Pellinen Wannberg
Ludvig Lizana

Kontaktinformation