Till umu.se
Prefekt Thomas Wågberg
Biträdande prefekt Hans Forsman
Studierektor Asta Pellinen Wannberg
Forskarutbildning
Hans Forsman
Grundutbildning
Jens Zamanian
Internationalisering
Studievägledare Lars-Erik Svensson
Administratör Ann-Charlott Dalberg
Administrativ samordnare
Carina Norman
Ekonomiadministratör
Gabriella Allansson
Studieadministratör
Katarina Hassler
Personaladministratör
IT-ansvarig Nils Blix
Katalogansvarig Ann-Charlott Dalberg
Carina Norman
Gabriella Allansson
Katarina Hassler
Webbansvarig Gabriella Allansson
Magnus Andersson
Företrädare för lika villkor Asta Pellinen Wannberg
Ludvig Lizana

Kontaktinformation