För våra studenter

På dessa sidor finns information som i första hand riktar sig till dig som studerar på våra program och kurser.

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik

Programansvarig Maria Hamrin 090-786 6036
Biträdande programansvarig Krister Wiklund 090-786 5045
Programstudievägledare Lars-Erik Svensson 090-786 6913
Amanuenser läsåret 17/18Oskar Dahlin Holmgren
Kvalitet


Jonathan Dartland
Samverkan


Amanda Krantz
IT

090-786 7626

kvalitet@tekniskfysik.se

 

samverkan@tekniskfysik.se

 

it@tekniskfysik.se

Kandidatprogrammet i fysik och tillämpad matematik - inriktning fysik

Programansvarig Sune Pettersson 090-786 6340
Programstudievägledare Lars-Erik Svensson 090-786 6913

Masterprogrammet i fysik

Programansvarig Jens Zamanian 090-786 5311
Programstudievägledare Jens Zamanian 090-786 5311

Övriga kontaktpersoner

Studierektor: Hans Forsman, 090-786 5584
har övergripande ansvar för planering och schemaläggning av fysikinstitutionens kursutbud.

Studierektor för internationalisering: Jens Zamanian, 090-786 5311 Asta Pellinen-Wannberg 090-786 7492
ansvarar för internationaliseringfrågor och information till in- och utresande studenter.

Gabriella Allansson, 090-786 6740
ansvarar för registrering på kurser och inrapportering av studieresultat.

Jörgen Eriksson, 090-786 5036
ansvarar för passerkort och utlämning av rättade tentor, samt för felanmälningar avseende institutionens lokaler (tel 786 5036).

Nils Blix, 090-786 5042
ansvarar för institutionens datorlab.