Kurser i fysik

Här finns information om våra kurser: senaste schema, kurshemsida, kursplan, tentamenstillfällen mm. Kurslitteratur syns i kursplanen för respektive kurs, som kan sökas fram via kursplanesök.

Lärare/kontaktperson och lab.handledare på respektive kurs:

Schema Termin Kurshemsida
Allmän relativitetsteori 7.5 hp HT18 5FY193
Analytisk mekanik 7.5 hp VT18 5FY117
Analytisk mekanik C 6.0 hp VT18 5FY001
Arktisk vetenskap A 4.5 hp VT18 5FY105
Astrofysik C 7.5 hp VT17 5FY002
Astronomi och meteorologi 7,5 hp HT18 6FY009
Atom- och molekylfysik C 7.5 hp HT18 5FY006
Avancerad strömningslära 7.5 hp VT18 5FY191
Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik 7.5 hp HT18 5FY167
Avancerade lasersystem och laserteknologi 7.5 hp HT17 5FY189
Avancerade material 7.5 hp VT18 5FY178
Beröringsfria mätmetoder 7.5 hp HT18 5FY197
Beröringsfria mätmetoder 7.5 hp VT18 5FY169
'Design-Build-Test', projektkurs för ingenjörer 15.0 hp HT18 5TN000
Dynamisk modellering av levande system 7.5 hp HT18 5FY198
El- och vågrörelselära 6.0 hp VT18 5FY153
Elektrodynamik 6.0 hp HT18 5FY186
Elektrodynamik II 7.5 hp HT17 5FY170
Elektrodynamik med vektoranalys 7.5 hp HT18 5FY147
Elektromagnetismens grunder 6.0 hp VT18 5FY127
Energi och energiomvandlingar 7.5 hp VT18 5FY159
Fasta tillståndets fysik C 10.5 hp VT18 5FY021
Fasta tillståndets fysik C 7.5 hp VT18 5FY020
Fysikalisk mätteknik 7.5 hp (läsperiod 1) HT18 5FY190
Fysikalisk mätteknik 7.5 hp (läsperiod 2) HT18 5FY190
Fysikaliska modellers matematik B 10.5 hp HT18 5FY031
Fysikens numeriska metoder 7.5 hp VT18 5FY187
Givarfysik A 7.5 hp VT18 5FY107
Givarfysik för energiingenjörer 7.5 hp VT18 5FY119
Icke-linjär fysik D 7.5 hp VT17 5FY038
Informationsteori, nätverk och marknader 7.5 hp HT17 5FY126
Klassisk mekanik A 7.5 hp VT18 5FY040
Klassisk mekanik A 9.0 hp VT18 5FY041
Kvantfysik 4.5 hp VT18 5FY118
Kvantfysik 6.0 hp VT18 5FY140
Kvantfältteori I 7.5 hp VT18 5FY179
Kvantfältteori II 7.5 hp VT18 5FY180
Kvantmekanik 1 6.0 hp HT18 5FY156
Kvantmekanik 2 7.5 hp HT18 5FY174
Kvantmekanikens grunder 7.5 hp HT18 5FY157
Kärnfysik 1.5 hp VT17 6FY010
Labmys v2.0 2.0 hp HT17 5FY100
Laborativ problemlösning i fysik 2.0 hp HT18 5FY110
Laserbaserade spektroskopiska tekniker 7.5 hp VT17 5FY131
Laserfysik 7.5 hp HT17 5FY175
Matematiska metoder i fysik 7,5 hp HT18 6FY011
Mekanik och energifysik 7.5 hp HT18 5FY121
Metoder och verktyg för ingenjörer 7.5 hp HT18 5FY137
Modellering och simulering 7.5 hp HT18 5FY176
Molekylspektroskopi med tillämpningar 7.5 hp VT18 5FY181
Monte Carlo-simuleringar av kritiska fenomen i fysik 7.5 hp VT18 5FY188
Nanovetenskap 7.5 hp VT18 5FY182
Optisk konstruktion 7.5 hp HT18 5FY194
Planetutforskning 7.5 hp SU16 5FY165
Rymdfysik med mätteknik 7.5 hp VT18 5FY183
Rymdplasmafysik 7.5 hp VT18 5FY184
Solceller 7.5 hp VT18 5FY185
Statistisk fysik 1 C 4.5 hp VT18 5FY076
Strömningslära 7.5 hp VT18 5FY149
Termodynamik B 6.0 hp HT18 5FY083
Vardagens mysterier förklarade A 7.5 hp SU17 5FY089
Virtuella världars fysik 7.5 hp VT16 5FY114
Vågfysik och optik B 6.0 hp VT18 5FY091


Relaterad information

Personal institutionen för fysik