Till umu.se

Examen och Examensbilaga

Rutiner för studieplanering och examensansökan.

Ansök om examen online


Examensbevis utfärdas efter ansökan hos Studentcentrum/Examina. Ansökan kan göras på två olika sätt. Ansöker du enligt 2007 års bestämmelser (300hp och bl.a. extra krav på projektledning) görs det via Portalen, under fliken Mina studier. För attansöka om examen från Teknisk fysik så ska du välja "Yrkesexamen" (på den svenska versionen av sidan) och klicka dig vidare till sivilingenjörsexamen samt Teknisk fysik. Ansöker du enligt 1993 års bestämmelser (180p = 270hp) måste dock ansökan göras via pappersblankett som kan laddas ner från Studentcentrum/Examina. För båda alternativen gäller att du i Portalen, under fliken Mina studier, kan följa handläggningen av din ansökan. För att vi ska kunna hantera din ansökan på bästa sätt måste du dock i förväg fått din examensbilaga godkänd av programansvarig.

Notera!
För att effektivisera handläggande av ditt examensärende gäller följande. När du ansöker om examen hos StudentCentrum/Examina ska du samtidigt skicka ett mail till Maria Hamrin, maria.hamrin@space.umu.se, där du:
1. berättar att din examensansökan är inskickad
2. bifogar aktuell version av din examensbilaga
Maria förmedlar din examenbilaga till StudentCentrum/Examina ifall det skulle behövas.

Studieplanering och examensbilaga

Inför t.ex.

  • planering av dina studier,
  • tillgodoräknande av kurser,
  • ansökan om examensarbete,
  • ansökan om examen

krävs att du fyllt i en examensbilaga. För bästa studieplanering rekommenderar vi att du börjar jobba med din examensbilaga tidigt under din utbildning.
Kontrollera noggrant att kurserna summerar korrekt på bilagan och att du uppfyller kraven i Teknisk fysiks examensbeskrivning och utbildningsplan. Från ditt personliga blockschema på Röda tråden kan du skapa kurslistor som sorterar in respektive kurs under korrekt rubrik. Var dock noga med att kontrollera att informationen stämmer och ändra det som behövs. Kurser som du t.ex. tillgodoräknat dig från annat håll kan du lägga till manuellt till examensbilagan. Notera också att vissa kurser under årens lopp har klassificerats till olika kategorier, medan Röda tråden enbart innehåller information om kursklassificering enligt den senaste versionen av utbildningsplanen. Om du läst en kurs enligt en tidigare klassificering så måste du själv korrigera för detta i din examensbilaga.

Notera att du måste öppna dokumentet som ett "macro enabled excel sheet", och du kan inte lägga till egna rader i dokumentet. V.g. rapportera eventuella buggar och fel till it@tekniskfysik.se. 

Examensbilaga 300hp

Exempel på ifylld bilaga

Utbildningsplan och examensbeskrivning

Ifylld bilaga ska stämma med kraven i Teknisk fysiks examensbeskrivning, utbildningsplan, ev. tillgodoräknande, etc. Aktuell examensbeskrivning och utbildningsplan finns här. Notera att utbildningsplanen uppdateras regelbundet i relation till bl.a. institutionernas aktuella kursutbud. För tidigare versioner av utbildningsplan hänvisas till äldre versioner av studiehandboken/årsboken. Ifylld bilaga skickas elektroniskt som Excel-ark till Maria Hamrin, maria.hamrin@space.umu.se.


Sidansvarig: Amanda Krantz

Utskriftsversion