Till umu.se

Examensansökan och tillgodoräknande

Rutiner för studieplanering, tillgodoräknande och examensansökan.

Ansök om examen online


Examensbevis utfärdas efter ansökan hos Studentcentrum/Examina. Ansökan kan göras på två olika sätt. Ansöker du enligt 2007 års bestämmelser (300hp och bl.a. extra krav på projektledning) görs det via Portalen, under fliken Mina studier. För attansöka om examen från Teknisk fysik så ska du välja "Yrkesexamen" (på den svenska versionen av sidan) och klicka dig vidare till sivilingenjörsexamen samt Teknisk fysik. Ansöker du enligt 1993 års bestämmelser (180p = 270hp) måste dock ansökan göras via pappersblankett som kan laddas ner från Studentcentrum/Examina. För båda alternativen gäller att du i Portalen, under fliken Mina studier, kan följa handläggningen av din ansökan. För att vi ska kunna hantera din ansökan på bästa sätt måste du dock i förväg fått din examensbilaga godkänd av programansvarig.

Notera!
För att effektivisera handläggande av ditt examensärende gäller följande. När du ansöker om examen hos StudentCentrum/Examina ska du samtidigt skicka ett mail till Maria Hamrin, maria.hamrin@space.umu.se, där du:
1. berättar att din examensansökan är inskickad
2. bifogar aktuell version av din examensbilaga
Maria förmedlar din examenbilaga till StudentCentrum/Examina ifall det skulle behövas.

Studieplanering och examensbilaga

Inför t.ex.

 • planering av dina studier,
 • tillgodoräknande av kurser,
 • ansökan om examensarbete,
 • ansökan om examen

krävs att du fyllt i en examensbilaga. För bästa studieplanering rekommenderar vi att du börjar jobba med din examensbilaga tidigt under din utbildning.
Kontrollera noggrant att kurserna summerar korrekt på bilagan och att du uppfyller kraven i Teknisk fysiks examensbeskrivning och utbildningsplan. Från ditt personliga blockschema på Röda tråden kan du skapa kurslistor som sorterar in respektive kurs under korrekt rubrik. Var dock noga med att kontrollera att informationen stämmer och ändra det som behövs. Kurser som du t.ex. tillgodoräknat dig från annat håll kan du lägga till manuellt till examensbilagan. Notera också att vissa kurser under årens lopp har klassificerats till olika kategorier, medan Röda tråden enbart innehåller information om kursklassificering enligt den senaste versionen av utbildningsplanen. Om du läst en kurs enligt en tidigare klassificering så måste du själv korrigera för detta i din examensbilaga.

Notera att du måste öppna dokumentet som ett "macro enabled excel sheet", och du kan inte lägga till egna rader i dokumentet. V.g. rapportera eventuella buggar och fel till it@tekniskfysik.se. 

Examensbilaga 300hp

Exempel på ifylld bilaga

Utbildningsplan och examensbeskrivning

Ifylld bilaga ska stämma med kraven i Teknisk fysiks examensbeskrivning, utbildningsplan, ev. tillgodoräknande, etc. Aktuell examensbeskrivning och utbildningsplan finns här. Notera att utbildningsplanen uppdateras regelbundet i relation till bl.a. institutionernas aktuella kursutbud. För tidigare versioner av utbildningsplan hänvisas till äldre versioner av studiehandboken/årsboken. Ifylld bilaga skickas elektroniskt som Excel-ark till Maria Hamrin, maria.hamrin@space.umu.se.

Tillgodoräknande

Tillgodoräkning av kurser sker genom en formell ansökan till Umeå Universitet via den officiella blanketten för tillgodoräkning. Med blanketten skickas en ifylld bilaga där önskade kurser för tillgodoräkning beskrivs.

Ifylld blankett och bilaga skickas till Umeå universitet och proceduren för ansökan är följande:

 1. Se till att programansvarig för Teknisk fysik har godkänt din ifyllda examensbilaga (se ovan). Detta för att i ett tidigt skede se om det finns flera kurser som måste tillgodoräknas.
             
 2. Fyll i Umeå universitets blankett för tillgodoräkning (se länken nedan). Kom ihåg att fylla i vilken utbildning ni går (Teknisk fysik).
         
 3. I ansökan ska följande uppgifter finnas med (se länken om handläggning nedan):
 • Fullständigt namn och personnummer samt postadress, telefonnummer och e-postadress
 • Uppgift om vilken utbildning som studenten har läst, alternativt utförlig redovisning av kunskaper och  färdigheter som förvärvats i yrkesverksamhet
 • Vad utbildningen/yrkesverksamheten ska tillgodoräknas som
 • Uppgift om i vilken examen tillgodoräknandet ska ingå (om aktuellt)
 1. Fyll i bilagan till ansökan (Teknisk fysiks egen blankett) (se nedan).
        
 2. Lämna in ifylld blankett med relevanta bilagor via följande web-länk: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/
               
 3. Ansökan diarieförs på Studentcentrum och utredningen påbörjas genom att de skickar inlämnat material till programansvariga för teknisk fysik (i detta fall Krister Wiklund) för bedömning och yttrande. Formellt beslut fattas därefter av handläggare vid Studentcentrum, normalt inom 60 dagar efter att en fullständig ansökan och dokumentation inkommit till universitet.

Frågor kring tillgodoräknande?

1. Kontakta Krister Wiklund (krister.wiklund@physics.umu.se)

2. Kontakta  Infocenter Universum. De svarar på generella och praktiska frågor om tillgodoräknande. Om de som arbetar på Infocenter Universum inte kan svara skickas frågan till handläggare på Studentcentrum/Examina som besvarar studenten.

Tillgodoräknanden vid Umeå universitet (information och blankett)
http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden


Viktig information om handläggning av tillgodoräkning

http://www.student.umu.se/digitalAssets/110/110430_500-2923-12-handlggningsordning-tillgodorknanden.pdf

Bilaga tillgodoräknande 300hp

PDF-version 300hp

Exempel på ifylld bilaga


Sidansvarig: Amanda Krantz

Utskriftsversion