Till umu.se

Kvalitetsarbete

Programmets kvalitetsarbete finns för att garantera att utbildningen gör studenten attraktiv på arbetsmarknaden och uppfyller de högt ställda kraven på en civilingenjör i Teknisk fysik.

Teknisk fysiks åtta verksamhetsområden

Arbetet inom programledningen är indelat i åtta verksamhetsområden mellan vilka aktiviteter och ansvar fördelas mellan flera personer. Arbetsbeskrivningar för respektive verksamhetsansvarig finns på ledningsgruppens sida. De olika verksamhetsområdena är
1. Programansvar (33%)  Maria Hamrin
2. Bitr. programansvar (17%)  Krister Wiklund
3. Studievägledning (ca 40 %) Lars-Erik Svensson
4. Kvalitetsamanauens (25%) Oskar Dahlin Holmgren
5. Samverkansamanuens (25%) Jonathan Dartland
6. It-amanuens (25%) Amanda Krantz
7. Examensarbetesansvar (7%) Lars-Erik Svensson

Mer om hur programmets organisation ser ut finns att läsa under
Organisation

Rutiner till arbetsområden

Teknisk fysiks Programanalys

Programmet ingår i ett kvalitetsprojekt vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå Universitet och genomför därför årligen en analys av programmet för att utveckling av verksamheten ska kunna ske. Programanalyser finns här:
Programanalys

Kvalitetspolicy och mål

Viktiga komponenter i vårt kvalitetsarbete är tydlighet i mål- och processtyrningen, studentmedverkan samt mätning och uppföljning. Samverkan med näringslivet är viktigt i kvalitetsarbetet och bidrar till att utbildningen kan anpassas till näringslivets framtida krav.
Kvalitetspolicy

Kvalitetsprojekt

Inom programmet genomförs ibland kvalitetsprojekt som ska gynna programmets utveckling och progression. De projekts som genomförts hittills listas nedan.
Kvalitetsprojekt med UKÄ-medel
Enkätverktyg Avsiktsförklaring
Matematikutskick till nybörjarstudenter
Avslutningsceremoni
Alumnmentorskap
Röda trådar inom programmet
Profilutredningar
Inventering av programkurser
Robbottävling
Röda Tråden 2
Utveckling av kvalité och kommunikation inom Teknisk fysik
PIVOT
Kursutveckling på Teknisk fysik
Kvalitetssystem för Teknisk fysik
Självvärdering av Teknisk fysik
Röda tråden
MathCare
Datorsalarna


Sidansvarig: Amanda Krantz

Utskriftsversion