Till umu.se

Matematikutskick till nybörjarstudenter

Projektgrupp: Mattias Tjernqvist, Konrad Steinvall, Axel Andersson. Samtliga F13.

För att minska antalet avhoppare från Teknisk fysik under första terminen har ett projekt utförts. Detta projekt resulterade i ett utskick till de kommande studenterna, vilket delvis innehöll information om programmet och den första terminen, samt en kort genomgång av matematik som studenten sedan tidigare förväntas kunna. Utskicket avslutades med ett självdiagnotiskt test med lösningsförslag och facit. Utöver detta resulterade projektet även i ett webb-baserat självtest, där studenten med hjälp av flervalsfrågor kunde kontrollera sina kunskaper online.

Matematikutskick


Sidansvarig: Amanda Krantz

Utskriftsversion