Till umu.se

PIVOT (Physics Inspiration Visualization Observation Teaching)

Projektdeltagare: Tomas Sverin F06, Erik Sandström, Johan Lindberg F06, Fredrik Forsgren F06

Projekt Pivot har som syfte att göra fysik på gymnasienivå mer positiv och intressant genom att utnyttja enkel datorvisualisering och simulering med datorprogrammet Phun.
Resurser hos lärare ute på gymnasieskolorna är begränsade, det här projektet ska hjälpa dem igång med en ny typ av undervisning som är enkel och kvalitativ. Projektet kommer dessutom att göra det lättare för lärare att visualisera viktiga delar av undervisningen som kan vara svåra att få fram under traditionella former.
Det projektet kommer att leverera är en produkt bestående av två laborationer som är uppdelade i gymnasieskolans Fysik A och Fysik B samt en introduktionsmanual som enkelt kan användas i workshops för att utbilda lärare i materialet.

PIVOT, projektrapport


Sidansvarig: Amanda Krantz

Utskriftsversion