Till umu.se

Organisation

Här finner du mer information om hur Teknisk fysik är organiserat och vilka som ansvarar för de olika delarna av programmets ledning.

Teknisk fysiks sju verksamhetsområden

Arbetet inom programledningen är indelat i åtta verksamhetsområden mellan vilka aktiviteter och ansvar fördelas mellan flera personer. Arbetsbeskrivningar för respektive verksamhetsansvarig finns på ledningsgruppens sida. De olika verksamhetsområdena är

1. Programansvar (40%)  Maria Hamrin
2. Bitr. programansvar (17%)  Krister Wiklund
3. Studievägledning (ca 40 %) Lars-Erik Svensson
4. Kvalitetsamanauens (25%) Oskar Dahlin Holmgren
5. Samverkansamanuens (25%) Jonathan Dartland
6. It-amanuens (25%) Amanda Krantz
7. Examensarbetesansvar (7%) Lars-Erik Svensson

Kontaktpersoner

Programrådet

Programrådet är Teknisk fysiks strategiska ledningsorgan.Programrådet

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen, även kallat programledningen, är Teknisk fysiks operativa grupp.Ledningsgruppen

PR-gruppen

Som många av er vet håller Teknisk Fysik i Umeå högsta möjliga kvalitet. PR-gruppen är en grupp som ska verka för att sprida information om detta samt skapa en bättre kontakt med bl.a. allmänheten, gymnasieskolor och näringsliv.PR-gruppen

Studienämnden

Studienämnden är en undergrupp till F-sektionen som bildades 1988 för att bevaka utbildningens kvalitet via till exempel kursgransknin. Studienämnden utgörs av 1-6 studenter från varje årskull och håller regelbundna möten för att diskutera aktuella frågor för programmet. 
Studienämnden


Sidansvarig: Amanda Krantz

Utskriftsversion

Relaterad information

Kontaktpersoner