Teknisk Fysiks studienämnd

Studienämnden tillhör F-sektionen, en av studentkåren NTKs sektioner, och är samtidigt integrerat i själva programmet. Studienämndens uppgift är att granska kvaliteten på programmets kurser och strategiskt diskutera kursernas progression. Gruppen bildades 1989 då programmet var nytt, och har utvecklats till att vara ett väl fungerande system. 2-6 studenter ur varje årskurs är medlemmar i studienämnden. En gång per läsperiod samlas studienämnden för att diskutera programmets kurser.

Under denna sida finner du bland annat mötesprotokoll samt vilka som är medlemmar i Studienämnden. Under rubriken Kvalitetsarbete finns ett urval av de kvalitetsprojekt som genomförts av studenter.

Har du frågor rörande studienämnden går det bra att e-posta till dess ordförande Oskar Dahlin.


Sidansvarig: Amanda Krantz

Utskriftsversion

Oskar Dahlin Holmgren

Oskar är anställd som Kvalitetsamanuens och är också ordförande i Teknisk fysiks Studienämnd.

Kontakta Oskar om du tycker något i din kurs känns fel, eller om du har tips på hur programmet kan göras bättre.

kvalitet@tekniskfysik.se