Tentamensinformation

Från och med läsåret 2015/2016 måste du alltid anmäla dig till ett tentamens-tillfälle (även till ordinarie tillfällen) och det gör du i Portalen. Gå in på fliken Mina studier och sedan på Anmälan till tentamen. Anmälan till tentamen kan göras från och med:

Ordinarie tentamenstillfälle Då kursen startar
Omtentamenstillfällen, förutom i augusti En månad innan tillfället
Omtentamenstillfällen i augusti 1 juni

OBS! Anmäl dig senast 10 dagar innan tentamenstillfället. Om du har problem med att anmäla dig, kontakta studieadministratör gabriella.allansson@umu.se.

Tentamenstillfällen 2017/2018 (inklusive augusti 2018)Regler och riktlinjer för salstentamen


Utomhusbild campus

Bild: Gabriella Allansson