Utbildning

De flesta av våra kurser ingår i ett eller flera utbildningsprogram. Alla kurser är dessutom möjliga att läsa som fristående kurser. En kurs avslutas normalt med en tentamen. Här finns tentamenstillfällen för samtliga kurser. Gör din anmälan till omtentamen via nätet.

Utbildningsprogram

Civilingenjörsutbildning, teknisk fysikCivilingenjörsutbildning, energiteknikCivilingenjörsutbildning, teknisk datavetenskapCivilingenjörsutbildning, industriell ekonomi Civilingenjörsutbildning, öppen ingångCivilingenjörsutbildning, bioresursteknikKandidatprogrammet i fysik och tillämpad matematikLärarutbildningTekniskt-naturvetenskapligt basår

Masterprogram

Master’s Programme in Computational Science and EngineeringMaster’s Programme in Physics

Utlandsstudier

Utlandsstudier i fysik

Läs till kandidatexamen i fysik

Kandidatexamen

Kurser i fysik


Sidansvarig: Hans Forsman

Utskriftsversion

Studievägledning

Lars-Erik Svensson
901 87 Umeå 

Besöksadress
Fysikhuset plan 3

Tel:  090-786 6913

Kontaktformulär